Share |

Katon lumikuorman arviointi

Lumikuorman voi arvioida katolla olevan lumen syvyyden (metreinä) ja tiheyden avulla:

lumikuorma (kg/m2) = syvyys (m) * tiheys (kg/m3)

Esimerkki: Katolla arvioidaan olevan lunta 60cm. On helmikuu. Taulukoista saadaan lumen tiheydelle helmikuussa arvo 210kg/m3. Arvio katon lumikuormasta on 0.6m * 210kg/m3 = 126kg/m2.

Taulukoiden 2 ja 3 arviot lumen tiheydestä perustuvat aukealla alueella maan pinnalla olevaan lumeen. Katolla olevan lumi on tyypillisesti hieman tiheämpää.

Lumen tiheys aukealla (kg/m3)

Kuukausi

Etelärannikko

Keski-Suomi

Pohjanmaa

Pohjois-Suomi ja Kainuu

2011Joulukuu

230(120-400)

170(110-270)

2012Tammikuu

170(140-220)

170(110-270)

190(130-280)

190(070-260)

2012Helmikuu

170(160-180)

180(140-230)

170(130-200)

190(130-270)

Taulukko 2: Viimeisimmät   lumilinjahavainnot aukean alueen lumen tiheydestä.

 

Lumen tiheys aukealla (kg/m3)

Kuukausi

Etelärannikko

Keski-Suomi

Pohjanmaa

Pohjois-Suomi ja Kainuu

Syyskuu

110

Lokakuu

210

150

160

140

Marraskuu

180

160

160

150

Joulukuu

190

170

170

170

Tammikuu

220

200

200

190

Helmikuu

230

210

210

200

Maaliskuu

260

250

240

230

Huhtikuu

320

310

300

290

Toukokuu

370

300

210

320

Valtion ympäristöhallinto

 

www.lumitapio.info/ 

Tästä linkistä Lumitapion toiminnasta