Share |

Nuohous

Nuohouskerrat

Nuohouksen määrävälit on esitetty sisäasianministeriön nuohousta koskevassa asetuksessa (539/2005).
Kerran vuodessa nuohotaan käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla, raskasöljyllä toimiva tai yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Tämä määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita. Kerran vuodessa nuohotaan myös muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.
Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.
Nuohous suoritetaan tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Jos rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen käyttöönottoa.

 

 Lue alla olevasta linkistä tärkeää tietoa

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/turvallisuustoiminta/turvallisuuspalvelut/nuohoustoiminta

**************

Nuohouksen järjestämisestä säädetään pelastuslain (468/2003) 39 §:ssä. Jos alueen pelastustoimi on päättänyt hankkia alueensa nuohouspalvelut palvelun tuottajalta eli piirinuohoojalta, muut kuin alueen pelastustoimen valitsema nuohooja tai nuohousliike ei voi suorittaa virallista nuohousta kyseisen nuohouspiirin alueella. Naapurikunnan piirinuohooja ei siis voi suorittaalakisääteistä nuohousta oman nuohouspiirinsä ulkopuolella.

Pelastuslain mukaan alueen pelastusviranomainen voi yksittäisen kohteen osalta antaa luvan siihen, että nuohouksen suorittaa joku muu kuin alueen piirinuohooja. Tämä antaa mahdollisuuden hakea kirjallisesti lupaa alueen pelastusviranomaiselta toisen alueen piirinuohoojan käyttämiseen tai omatoimiseen nuohoukseen.

Jaana Rajakko yli-insinööri Sisäasiainministeriön pelastusosasto

*********************

Ministeriössä pohditaan helpotusta nuohouslakiin

 

Asukkaat haluavat itse valita nuohoojansa.

Asukkaat haluavat itse valita nuohoojansa.

Sisäasiainministeriö miettii nuohoustoiminnan vapauttamista nykyisestä tiukasta lainsäädännöstä. Syynä on muun muassa asukkaiden keskuudessa virinnyt halu valita itse käyttämänsä nuohooja. Laki antaa jo nyt aluepelastuslaitoksille mahdollisuuden siirtää valinta asukkaille, mutta harva on sitä käyttänyt. Suurin osa laitoksista on nimennyt piirinuohoojan, jota alueella on käytettävä.

– Ongelma on tuttu ja aiomme siirtyä nuohousasioiden valmisteluun heti, kun vielä tänä syksynä eduskunnan käsittelyyn vietävä pelastuslain uudistus on käsitelty, sisäasiainministeriön pelastusosaston tekninen johtaja Hannu Olamo sanoo.

Tuorein kiista on virinnyt Sastamalan Kiikassa ja Keikyässä. 1 600 savun alueella 1 350 ihmistä allekirjoitti vetoomuksen, jossa vaaditaan kiinteistönomistajalle ja -haltijalle oikeutta valita itse nuohooja. Taustalla on Tampereen aluepelastuslaitoksen kilpailutus, jossa asukkaille tuttu nuohooja vaihtui espoolaisen yrityksen nuohoojaksi. Kansanliikkeen aktiiveihin lukeutuva Erkki Lehtioksa korostaa, että kyse on laajemmasta kysymyksestä.

– Kyse on omakotiasujan valinnanvapaudesta. Sama ongelma on nähtävissä jätteidenkuljetuksessa, Lehtioksa sanoo.

TURUN SANOMISTA

Kuvat (1)