Kylätoimintaa

Kuvateksti

Tällä sivustolla käsitellään kylätoiminnan asioita. Annetaan selvitys esillä olleista hankkeista ja suunnitelmista.

2012 alussa toteutettiin  "Kyläkysely" josta saatiin tietoa asujaimiston sisällöstä. Talouksien yhteystiedot ja lisäksi tietoa sekä näkemystä tiestöstä, palveluista ja niiden saatavuudesta. Puhelin - ja tietoliikenne yhteyksistä ja niiden toimivuudesta. Lisähuomiona turvallisuus.

Vastauksien perusteella kyläyhdistys tulee toimimaan puutteiden korjaamiseksi yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa.

Kyläyhdistyksen omien palvelujen suhteen saatu palaute otetaan tulevassa toiminnassa huomioon ja joitakin toiveita toteutunee lyhyellä ajalla.

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Kuvateksti

Kuvateksti

Kuvateksti

Sähkön saannissa on esiintynyt katkoja usein. Pidemmät sähkökatkot aiheuttavat varsinkin kesäisin ongelmia karjasuojissa joissa ilmastointia ei voida korvata millään tilapäisillä toimilla.

Asiaa tullaan käsittelemään lähiaikoina tarkemmin kyläyhdistyksessä.

Teiden kunnosta ja turvallisuudesta saimme kyselyssämme eniten palautetta.

Varejoen tien (Mellakoskentien) varrella asuvien mielestä talvi kunnossapidossa ongelmana on liian kapea auraus, joka estää jalankulkijan pääsyä turvallisemmalle alueelle tie reunassa.

Raskaanliikenteen määrä ja yleiset nopeudet ovat turvallisuus riski.

Muiden teiden kunnossapidosta ja suunnitelmista on saatu selvitys.

Asiasta on lähetetty Ely-keskukselle kirjelmä ja siihen on vastaus saatu. Käsitellään vastausta kun se on kyläyhdistyksessä käyty läpi.

Puhelin- ja tietoliikenne eli nettiyhteyksien suhteen on alueella paljon ongelmia. 3G yhteydet eivät ole käytettävissä kuin katkonaisesti. Yhteysnopeutena on yleisesti 0.75-3.45 mb.

Liittymät ovat pääosin n. 90 % Soneralla.

Tervolan kunnan ollessa mukana kylien 100mb laajakaista-hankkeessa, kyselyn mukaan tämä kylä ei siihen osallistuisi.

Langattoman verkon parannus tulee olemaan tavoitteenamme.