Törmävaaran alueen matkailu- ja ulkoilukäyttö

Koulutilat ovat pääosin kyläyhdistyksen hallinnassa

Varejoen koulun ympäristö ja Törmävaara on Lapin maakuntakaavassa huomioitu merkittävänä matkailun kehittämiskohteena.

Kyläyhdistyksen tulee yhdessä kunnan ja kunnassa toimivien matkailu/majoitusyrittäjien kanssa löytää mahdollisuudet hyödyntää tämä kohde.

Kyläyhdistyksen puolesta voidaan luoda opastus- ja pienimuotoista virvoke- sekä eri tasoisia ateriapalveluja.

 

Törmävaara ja Varejoen alueen kautta kulkeva Vaarojen vaellusreitistön suunnittelu ja toteutus menossa ks. Petri Törmänen Fb

Ks.  Esittelytilaisuudesta täältä

_____________________________________________________________________

Kuvateksti

Länsi-Lapin maakuntakaava Lapinliitto PDF

Kunta TERVOLA Muokkauspvm 3.8.2011

Kohde

Aluekuvaus

MT 5096 LOUE

Alue sijaitsee Kemijokivarressa Tervolan kuntakeskuksesta pohjoiseen. Vuonna 2009 alueella oli yhteensä 15 maatilaa ja eläimiä yhteensä noin 900.

Alue sisältyy Kemijokivarren maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk 8038). sekä Kemijoki-varren - Törmävaaran- Kätkävaaran matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv 8417).

Varausperuste Seudullisesti merkittävä maatalousalue.

Kehittämisperiaate Alueella säilytetään ja kehitetään maatalouden toimintaedellytyksiä ja pyritään pitämään käytössä olevat pellot avoimina.

Kunta TERVOLA Muokkauspvm 3.8.2011

Kohde

Aluekuvaus

MT 5097 VAREJOKI

Alue sijaitsee Tervolan kuntakeskuksesta pohjoiseen. Vuonna 2009 alueella oli yhteensä 9 maatilaa ja eläimiä yhteensä noin 700.

Alue sisältyy Kemijokivarren - Törmävaaran- Kätkävaaran matkailun vetovoima-alueeseen, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv 8417). Alueella on kulttuuri-ympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (ma 8131) sekä pohjavesialue.

Varausperuste Seudullisesti merkittävä maatalousalue.

Kehittämisperiaate Alueella säilytetään ja kehitetään maatalouden toimintaedellytyksiä ja pyritään pitämään käytössä olevat pellot avoimina.

Kunta TERVOLA Muokkauspvm 3.8.2011

Kohde

SM 3714 TÖRMÄVAARA

Aluekuvaus

Arkeologisesti tunnetun Törmävaaran laki (135 m mpy) Kemijoen länsipuolella on paljastunut aavan ulapan keskelle jo 9 500 vuotta sitten. Vaaroilla ja niiden edustalla kohoavilla luodoilla on liikkunut ihmisiä viimeistään 8000 vuotta sitten eli mesoliittisen kivikauden lopulla, Litorinameren syntyvaiheessa.

Luppovaarassa, Pieskanaavan reunan asuinpaikka (80 metriä meren pinnan yläpuolella) on sijainnut meren rannalla kampakeraamisen ajan alussa, noin 7000 vuotta sitten.

Varausperuste

Muinaismuistolaki.

Kivikautinen asuinpaikka.

Kehittämisperiaate

Säilytetään muinaismuistolain mukaisesti.

Kehitetään opastettuna matkailukohteena. Rakenteet toteutetaan korkeatasoisina.