POLVENOJAN OJITUSYHTEISÖ

Kuvateksti

POLVENOJAN OJITUSYHTEISÖ                                      
TIEDOTE 4.2.2019

                                                                      Toimitsijat:                                                                

          Päätoimitsija  Juha Forsell         puh. 040 034 1153
Hannu Kemoff    puh. 040 060 5708

(eronnut tehtävästä  Toivo Kunnari     puh. 0400 992 288)

Toimikunta täytyy nimetä uudelleen

 Perkaushankkeen käynnistyminen

Polvenojan ojitusyhteisö järjestäytyi uudelleen 23.11.2018 Polvenojan uoman perkausta varten (VL:5:8 §). Kokouskutsu julkaistiin lehdessä ojitusyhteisön sääntöjen ja vesilain mukaisesti (VL:12 3-4§) ja yhteisön kokouksella oli näin päätäntävalta. Kokous päätti aloittaa ojan perkaushankkeen.


Alla olevista linkeitä näet asiian liittyvät tiedot

Tiedote kokonaisuudessaan

I-kokouksen pöytäkirja ( 23.11.2018 )

Suunnitelma kartta

Valuma-alue kartta

Valtaojasuunnitelman rakentamisselostus

Pituusleikkaus

Poikkarit

Putousporras

Ositteluprosentit

Kustannusarvio