Tällä sivulla kerromme Varejoen kylää ja sen asukkaita koskevista tärkeistä tapahtumista

Kuvateksti

...

Kuvateksti

Varejoen Kyläyhdistys ry

Yhdistyksen toiminta jatkuu ilman kiinteää toimipaikkaa. Uusi kokoontumistila on entinen Työtupa Tervolan srk.n leirikeskuksessa Leiritiellä Varejoella. Tilat seurakunta on antanut kyläyhdistyksen käyttöön korvauksetta ja käyttömahdollisuus aina kun ei srk.lla ole omaa tarvetta tiloihin. Tilojen jälkisiivous tulee käyttäjien huolehtia tai maksaa siitä seurakunnalle sopimuksen mukainen korvaus.
Näin on palattu ajassa taakse päin 70 vuotta, jolloin Työtupa rakennettiin kyläläisten käyttöön.
On vapauduttu taloudellisesta taakasta ylläpitää toimitiloja, joiden tuotto ei riittänyt kustannuksiin.

22.3.2020 klo 13.00 pidetään vuoden 2020 vuosikokous Työtuvalla,

22.3.2020 klo 13.00 Tuli 8 henkilöä vuosikokoukseen, mutta keskustelun jälkeen päätettiin kokous siirtää tulevaisuuteen ja hallitus katsoo aikanaan sopivamman ajankohdan kutsua kokous koolle. Vanha hallitus hoitaa tarvittavat juoksevat asiat normaalisti.

***********